Bvvas

BIM engineering

På større og mer avanserte prosjekter benyttes BIM-teknologi og 3D-modellering for å planlegge hver fase av prosjektet. Senere kan BIM-dokumenter benyttes for å oppnå mest mulig effektiv drift og vedlikehold.

Mange bedrifter som jobber med vann og avløp benytter fremdeles 2D-tegninger. Ved å velge oss satser du også på moderne løsninger som sparer både deg og oss for mye dobbeltarbeid.

Med et team av erfarne designere kan vi modellere alle typer VVS-systemer, som deretter konstrueres og vedlikeholdes av våre dyktige rørleggere med flere tiårs erfaring.

Med et stort fokus på grundig planlegging sikrer vi kvalitet gjennom hele prosessen.

10

+

Over 430 prosjekter
1200 km

+

Over 2000km lagte rør
0
Over 270 fornøyde kunder
0 %

%

60% økning i antall ansettelser siste året

Bred erfaring med BIM

Takket være moderne BIM-teknologi kan vi planlegge løsninger som følger alle kravspesifikasjoner, blant annet i forhold til energibruk, valg av utstyr, leverandører og drift av komplette VVS-systemer.

Vår spisskompetanse gjør at vi kan fungere som totalleverandør for vann- og avløp, konstruksjon av våtrom og installasjon av ventilasjonsanlegg med varmepumper eller kjøling.

Ingenting kan erstatte god og grundig planlegging i de tidlige fasene. BIM benyttes derfor helt fra prosjektets utgangspunkt og senere i konstruksjonsfasen for å følge opp alle kravspesifikasjoner prosjektet har.

Fordi BIM-tegningene oppdateres gjennom hele prosessen, sitter vi også igjen med en grundig dokumentasjon på hele vann- og avløpssystemet.

BIM kan også forenkle vedlikehold og drift av store og kompliserte systemer, slik som rørnett, ventilasjon og vannbåren varme i store bygg. Fordi teknologien gir en totaloversikt over alle disse systemene, kan vi utføre reparasjoner og vedlikehold raskere ved behov.

Smidig samarbeid på store prosjekter

Vi har jobbet på en rekke BIM-prosjekter som krever presisjon, 3D-modellering og prosjektering.

Takket være vår kompetanse innen BIM kan vi også forholde oss til allerede utførte BIM-prosjekter, der vi kommer inn som en tredjepart for å utføre VVS-delen av store prosjekter.

Når flere team og underentreprenører skal samarbeide, er det viktig med en felles forståelse av hele prosjektet. Enten vi står for BIM-modelleringen selv eller skal jobbe ut fra eksisterende planer, gjør vår erfaring det hele til en smidig prosess.

Kontakt Oss

Vi er her og vi hjelper deg gjerne!

Kontakt Oss

Vi er her og vi hjelper deg gjerne!